سوالات متداول

 • ۱-ایا موسس و مدیر مسئول می توانند در چند کانون آگهی دیگر مشغول به فعالیت باشند؟

  موسس می تواند هم زمان صاحب امتیاز چندین کانون آگهی باشد ولی مدیر مسئول فقط می تواند در یک کانون فعالیت نماید

 • ۲-شرایط در خواست پروانه به صورت حقوقی چیست؟

  متقاضی می بایست در ابتدا به صورت حقیقی درخواست پروانه تاسیس نماید و پس از دریافت تادییه های لازم اقدام به تبدیل حقیقی به حقوقی نماید

 • ۳-کدام موسسات می توانند از ابتدا در خواست صدور پروانه به صورت حقوقی نمایند؟

  موسسات فرهنگی چند منظوره

 • ۴-آیا موسس می تواند خود را به عنوان مدیر مسئول معرفی نماید؟

  در صورت داشتن شرایط لازم مدیر مسئول -موسس می تواند خود را به عنوان مدیر مسئول نیز معرفی نماید

 • ۵-در تعیین موضوع فعالیت هر متقاضی چند رسته و زیر رسته را می تواند انتخاب نماید؟

  هر متقاضی می تواند فقط یک رسته و حداکثر دو زیر رسته را انتخاب نماید

 • ۶- موسس یا مدیر مسئول کدامیک می باید در آزمون آنلاین شرکت نمایند؟

  فقط مدیر مسئول باید در آزمون شرکت نماید و در صورت عدم قبولی ۱۵ روز بعد می تواند مجددا در آزمون شرکت نماید

 • ۷-منابع آزمون را معرفی نمایید

  الف -اصول و فنون تبلیغات
  ب-کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 • ۸-از زمان صدور موافقت اصولی موسس چند ماه فرصت دارد نسبت به معرفی مکان و اخذ پروانه تاسیس اقدام نماید؟

  ۶ماه

 • ۹-بازرسین کدام ارگان نسبت به بازدید و تایید مکان فعالیت اقدام می نمایند؟

  الف-کارشناسان تبلیغات ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی
  ب-پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا

 • ۱۰-مراحل صدور پروانه را به ترتیب نام برید

  فرم ذیل