درباره ما

موسسه مشاورین آسیا افتخار دارد از سال۱۳۸۶ تاکنون با بهره گیری از تجارب کارشناسان متخصص در زمینه راه اندازی و تاسیس کانون آگهی و تبلیغات در سراسر کشور در خدمت متقاضیان محترم باشداز مرحله اخذ موافقت اصولی تا صدور پروانه تاسیس و راه اندازی کانون همراه شما هستیم.